BIOREZONANCE  HOMEOPATIE
BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE

BIOREZONANČNÍ TERAPIE
BIOREZONANČNÍ TERAPIE
 • pieBiorezonanční metoda BICOM se používá v západní Evropě již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně.
 • Žijeme v období komunikace a informací. Lidské tělo je složeno z asi 45 biliónů buněk! Jednotlivé buňky mezi sebou neustále komunikují! 
 • Ve zdravém těle funguje výměna informací mezi buňkami bez překážky. Tak může každá buňka, popř. každá část těla splnit svůj úkol.
 • Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, může docházet k narušení efektivní komunikace mezi buňkami a v těle nastává chaos.
 • Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována.Zátěžové látky mohou být uvolněny a vyloučeny. Komunikace mezi buňkami tak může opět neomezeně probíhat. 
 • Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy.
 • Cílem biorezonančí terapie je nastolit v těle rovnováhu a podpořit samoléčivý potenciál lidského těla. 
 • Metoda je funguje na principu KVANTOVÉ FYZIKY.
 • Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že hmota je vlastně energie a všechny substance - tedy i všechny buňky, části těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - mají elektromagnetické vyzařování, tzv. frekvenční vzorek.
 • Nejnovější poznatky v kvantové fyzice a v biofyzice zatím bohužel nebývají akceptovány současnými názory "školní medicíny". 
HOMEOPATIE
HOMEOPATIE
 • Homeopatie je v principu energoinformační metoda působící komplexním způsobem na funkční úrovni těla. 
 • Objev neurotransmiterů a sledování jejich změn pozitronovou emisní tomografií by mohlo být jednou z cest, jak toto působení dokázat.
 • Objevením neurotrasmiterů je moderní medicínou přinesen důkaz propojení těla a mysli. 
 • Princip podobnosti je základním homeopatickým pravidlem a lze jej vysvětlit následovně: nemocnému se podává jako lék látka, která je schopná způsobit zdravému nebo citlivému jedinci podobné /homoios/, utrpení /pathos/.
 • Princip podobnosti znal a ve své praxi využíval již Hippokrates. Povšiml si, že toxické a terapeutické schopnosti látek mívají podobný účinek. Není jistě náhodou, že slovo farmakon v řečtině znamená lék i jed.
 • Teprve na konci 18. století německý lékař Christian Samuel Hahnemann, zkušený chemik-toxikolog a multilingvista tuto Hippokratovu hypotézu systematicky experimentálně vědecky ověřoval a potvrdil.

 

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ BIOREZONANCE NAJDETE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH BICOM-OPTIMA.CZ