SLUŽBY

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 PREPARÁTY

DÉLKA TERAPIE

 • BIOREZONANČNÍ TERAPIE - 2 hod.
 • HOMEOPATICKÝ POHOVOR - 1 až 2 hod.

BICOM OPTIMA

 • Biorezonanční metoda je založena na předpokladu, že fyziologické procesy v těle jsou kontrolovány a regulovány nejen chemickými procesy, ale i elektromagnetickými impulsy substancí a systémů. 
 • Navíc předpokládá, že orgány, orgánové oblasti a orgánové systémy ve zdravém těle vykazují charakteristické frekvenční vzory a že každý zásah do těchto frekvenčních vzorů může vést k významnému narušení rovnováhy v organismu.
 • Vlastní frekvenční vzorky pacienta se snímají prostřednictvím vstupních elektrod. V přístroji jsou elektronicky modulovány do terapeutických frekvencí a těmi je pacient pomocí výstupní elektrody ošetřen. 

BICOM BodyCheck

 • BICOM BodyCheck je neinvazivní analytický systém komplementární medicíny, který skenuje, analyzuje a zobrazuje energetický stav pacienta během několika minut.
 1. Analýza energického stavu organismu
 2. Vizualizace výsledků na tělesných orgánech a tkáních
 3. Urychluje vypracování plánu terapie
 4. Poskytuje doporučení terapie pro přístroj BICOM

HOMEOPATIE a BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

 • Homeopatický lék je specifickým regulátorem nemocného organismu, působí cestou kvalitativní reakce. Účinkuje v infinitezimálním množství, tedy nehrozí nebezpečí chemické toxicity nebo předávkování.
 • Bachova květová terapie je varianta homeopatie, která používá "esence", výluhy květů některých rostlin. Metodu zavedl v r. 1928 Edward Bach v Anglii. Podle něj je většina lidských nemocí způsobena negativním stavem mysli. Proto určil 38 květových esencí, které měly utišit takové stavy, a tím vyléčit pacienta